ortcom.kz
Служба центральных коммуникаций
при Президенте Республики Казахстан
  +7 (7172) 559344
  info@ortcom.kz 
           

Спикерлер/Спикеры:
«Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы, конституциялық құқық кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, Абдрасулов ​​Ермек Баяхметұлы;»
«М.С.Нарықбаев атындағы ҚазМЗУ-нің профессоры, заң ғылымдарының докторы Әубәкірова Индира Оралқызы;»
«Еуропалық құқық және адам құқықтары сарапшылық институтының директоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Башимов Марат Советұлы;»

«Профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, Абдрасулов Ермек Баяхметович;»
«Профессор Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева, доктор юридических наук Аубакирова Индира Ураловна;»
«Директор Экспертного Института европейского права и прав человека, доктор юридических наук, профессор Башимов Марат Советович;»

Модератор: Маржан Бахтияркызы