ortcom.kz
Central Communications Service
under the President of the Republic of Kazakhstan
  +7 (7172) 559344
  info@ortcom.kz 
         

Спикерлер/Спикеры:

  • «ҚР СИМ САУДА КОМИТЕТІНІҢ ТӨРАҒАСЫ ӘБІЛДАБЕКОВ АЙДАР АХМЕТБЕКҰЛЫ;»
  • «ҚР СИМ САУДА КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНІҢ ОРЫНБАСАРЫ ЖӘУТІКБАЕВ ЕРНҰР БӨКЕНБАЙҰЛЫ;»
  • «ҚР СИМ САУДА КОМИТЕТІ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ АХМЕТТАЕВА ГУЛЬМИРА НҰРЛАНҚЫЗЫ;»
  • «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТОРГОВЛИ МТИ РК АБИЛДАБЕКОВ АЙДАР АХМЕТБЕКОВИЧ;»
  • «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ТОРГОВЛИ МТИ РК ЖАУТИКБАЕВ ЕРНУР БОКЕНБАЕВИЧ;»
  • «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ТОРГОВЛИ МТИ РК АХМЕТТАЕВА ГУЛЬМИРА НУРЛАНОВНА;»

Ведущая: Елдана Тоқбай