Айтылды-Орындалды: "Жұртқа жақын полиция" қағидаты бойынша учаскелік инспектордың рөліне қатысты тапсырманың орындалу барысы