АЙТЫЛДЫ:

Энергия станцияларында технологиялық бұзушылықтардың пайда болу себептеріне талдау жүргізу, жөндеу жұмыстарын жүзеге асырған мердігер ұйымдардың біліктілігінің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру.

ОРЫНДАЛДЫ:

Электр станцияларында технологиялық бұзушылықтардың пайда болу себептеріне талдау жүргізілді, нәтижесінде:

- қыздыру беттерінің күл тозуына байланысты қазандықтардың жоғары зақымдануы;

- энергия жабдықтарының жоғары тозуы;

- коронавирус пандемиясы кезіндегі карантиндік шектеулерге байланысты 2020 жылы жабдықты күрделі және кеңейтілген-ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың жеткіліксіздігі мен тоқтатылуының әсері сияқты негізгі себептер анықталды.

Жөндеу жұмыстарын жүзеге асырған 159 мердігер ұйымның біліктілігінің белгіленген талаптарға сәйкес келуіне тексеру жүргізілді;

Электр станцияларының энергетикалық жабдықтарын күрделі жөндеу және реконструкциялау жөніндегі қызмет түрін лицензиялау бөлігінде «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу бойынша ұсыныстар әзірленді.