ortcom.kz
Служба центральных коммуникаций
при Президенте Республики Казахстан
  +7 (7172) 559344
  info@ortcom.kz 
           

Спикерлер/Спикеры:
«ҚР Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл Әзімова Эльвира Әбілқасымқызы;»
«Конституциялық Кеңестің аппарат жетекшісі Нұрмұханов Бақыт Маратұлы;»
«ҚР Бас прокуратурың парламенттегі өкілі Кемалов Мейрамбай Тамабайұлы;»
«ҚР Бас прокуратурасы Заң шығару ісін үйлестіру департаментінің бастығы Мұхамеджанов Алмас Оралұлы;»
«Қазақстанның Азаматтық альянсының президенті Нұрғазиева Бану Ғаниқызы;»
«Республикалық адвокаттар коллегиясының төрағасы Бикебаев Айдын Жолшыұлы;»
«Еуропалық құқықтар және адам құқықтары сарапшылар институтының директоры Башимов Марат Советұлы;»
«ҚР Жоғарғы сот кеңесінің мүшесі Қалимұқашева Айгүл Демеуқызы;»
«Жас заңгерлер палатасының төрағасы Баймұрат Сағидолла;»
«з.ғ.к., “ҚР Заңнама және құқықтық ақпарат институты” ШЖҚ РММ  қызметкері Примашев Нұрхада Маханбетұлы;»

«Уполномоченный по правам человека РК Азимова Эльвира Абилхасимовна;»
«Руководитель аппарата Конституционного Совета Нурмуханов Бакыт Маратович;»
«Представитель Генеральной прокуратуры РК в парламенте Кемалов Мейрамбай Тамабайұлы;»
«Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры РК Мухамеджанов Алмаз Оралович;»
«Президент Гражданского Альянса Казахстана Нургазиева Бану Ганиевна;»
«Председатель Республиканской коллегии адвокатов Бикебаев Айдын Жолшиевич;»
«Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Башимов Марат Советович;»
«Член Высшего Судебного Совета РК Калимукашева Айгуль Демеуовна;»
«Председатель Палаты молодых юристов Баймурат Сагидолла;»
«к.ю.н, сотрудник РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации РК» Примашев Нурхада Маханбетович;»

Модератор: ҚР Әділет вице-министрі Мұқанова Алма Қайратқызы

 Вице-министр РК Муканова Алма Кайратовна 
Со-модератор: Маржан Бахтиярқызы